هوالمصوّرمن: سیدمجتبی خاتمی، متولد 27 اسفند 1348 مشهد ؛
و عکس: هنری که از دوران نوجوانی بهآن علاقهمند بودم ؛

پس از دوره‎ای خودآموختهگی، در سال 1369 عکاسی مقدماتی را در شهر تهران فرا گرفتم. پس از آن بهندرت عکاسی می‎کردم، اما از ابتدای سال 1383 بهطور جدی‎تری به عکاسی پرداخته‎ام.
آموخته‎های‎ام:
«مبانی عکاسی دیجیتال» نزد "استاد ابراهیم بهرامی" - سال 1384
«مقدمات اولیه‎ی نورپردازی» نزد "آقای امیرحسین صفرلی" - سال 1384
«آشنایی با نقد عکس» نزد "خانم مهلا بیگلری" - سال 1386
«شناخت نور آتلیه و استودیو» نزد "استاد سیدکیارنگ علایی حسینی" - سال 1390
«عکاسی صحنه‎آرایی» نزد "استاد گوهر دشتی" - سال 1391***


فعالیتها :

* عضو انجمن عکاسان ایران، از آغاز (سال 1388)


داوری و انتخاب :
- داوری نخستین جشنوارهی فیلم و عکس دانشگاه آزاد اسلامی، منطقهی 9 کشور - 1387
- داوری ششامین جشنوارهی فیلم و عکس شهرستان تربت حیدریه - 1387
- داوری نخستین جشنوارهی عکس شهرستان مهولات - 1387
- داوری نخستین جشنوارهی کانون عکس مشهد - 1387
- داوری ششامین جشنوارهی فیلم فجر مشهد، بخش عکس - 1387
- کیوریتور عکس نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی - 1387
- داوری نخستین جشنوارهی سراسری عکس روحانیت - 1388
- داوری عکسهای فراخوان جمعآوری عکس دفاع مقدس خراسان - 1388
- داوری دومین جشنوارهی عکس شهرستان مهولات - 1388
- داوری عکسهای نمایشگاه دانشجویان دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد - 1388
- داوری دومین جشنوارهی ادبی ـ هنری حوزهی علمیه خراسان - 1388
- داوری جشنوارهی عکس جهان بدون مرز - 1389
- داوری جشنوارهی فرهنگی - هنری مربیان پیشدبستانی آ.پ مشهد - 1389
- داوری دومین سوگوارهی لحظههای عاشورایی - 1389
- داوری دومین جشنوارهی کانون عکس مشهد - 1389
- داوری نخستین جشنوارهی عکس گلستانه - 1389
- داوری سهامین سوگوارهی لحظههای عاشورایی - 1390
- انتخاب عکسهای نمایشگاه هنرجویی الف (هنرجویان ترم زمستان 89 استاد گیلانیفر) - 1390
- داوری چهارمین سوگوارهی عکس عاشورایی شهر طرقبه - 1390
- داوری پنجامین جشنوارهی سراسری هشتمین خورشید ولایت - 1390
- داوری دومین جشنوارهی عکس گلستانه - 1390
- داوری چهارمین سوگوارهی لحظههای عاشورایی - 1391
- داوری چهارمین جشنوارهی مقاومت "پایتخت پنجرهها" (آبادان) - 1391
- داوری جشنوارهی عکس رضوی "تجلی نور" - شهرستان تایباد - 1391
- داوری پنجمین سوگوارهی عکس عاشورایی شهر طرقبه - 1391
- داوری ششامین جشنوارهی سراسری هشتمین خورشید ولایت - 1391
- داوری فراخوان پلگالریهای نوروز 92 مشهد - 1391
- داوری نمایشگاه گروهی متعلقات - 1392
- داوری جشنوارهی عکس "سایه روشن این کوچهها" - 1392
- داوری جشنوارهی عکس "کوهسنگی" - 1392
- داوری فراخوان عکس "روایت عاشقی" روزنامهی قدس - 1392
- داوری سهامین سوگوارهی "قاب خالی خورشید" - 1393


همکاری :
- همکاری در برپایی اردوهای عکاسی و نمایشگاههای متعدد عکس انفرادی و گروهی - از سال 1384
- ارایهی مشاوره و همکاری با بخش ِ عکس ِ تعدادی از مطبوعات - از سال 1384
- مسؤول امور میهمانان هفتامین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی - 1385
- برگزاری جلسات و کارگاههای نقد و بررسی عکس در مشهد و شهرستانها - از سال 1385
- ارایهی مشاوره در تدوین آییننامه و برگزاری مسابقات عکاسی - از سال 1386
- عضویت در شورای سیاستگذاری کانون عکس مشهد - سال 1387
- مسؤول اردوهای نخستین جشنوارهی ملی عکس مشهد - سال 1387
- مدیریت بخش عکس "نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی" - بهمن 1387
- عضو تیم پیمانکار "پروژهی بزرگ عکاسی از شهر مشهد" - 1387
- عضو هیأت مدیرهی انجمن عکاسان خراسان رضوی - از سال 1388
- عکاسی فیلم کوتاه "ایستادن" - آذر 1388
- مسؤول اردوهای دومین جشنوارهی ملی عکس مشهد - سال 1388
- حامی "جشنوارهی سراسری عکس جهان بدون مرز" - سال 1388
- حامی "دومین جشنوارهی کانون عکس مشهد" - سال 1389
- مدیر اجرایی سهامین جشنوارهی ملی عکس مشهد - سال 1389
- راهنما و ناظر ِ پروژهی عکاسی و کتاب عکس شهر فیضآباد - سال 1389 تا 1391
- مدیر اجرایی چهارمین جشنوارهی ملی عکس مشهد - سال 1390
- عضو تحریریهی بخش عکس دورهی جدید ماهنامهی بینالمللی "هنر" - سال 1390 و 1391
- قائممقام دبیر و مدیر اجرایی پنجامین جشنوارهی ملی عکس مشهد - سال 1391
- همکاری در برپایی نخستین نمایشگاه عکس سهبعدی مشهد - 1391
- مدیر اجرایی نخستین جشنوارهی سراسری عکس "خانه دوست" - 1392
- مدیر اجرایی دومین جشنوارهی سراسری عکس "خانه دوست" - 1393
- قائممقام دبیر و مدیر اجرایی سهامین جشنوارهی سراسری عکس "خانه دوست" - 1394


پیشین :
- عضو انجمن عکاسان خراسان رضوی، از سال 1384
- عضو کانون عکس مشهد، از آغاز (تابستان سال 1384) تا پایان (31/6/1390)
- عضو افتخاری مؤسسهی مطالعات و تحقیقات عکاسی آبگینه، سالهای 85 - 1384
- عضو گروه عکاسان سبز، سال 1385
- عضو گروه عکاسان سناباد، سال 1385
- همکاری افتخاری با گروه عکاسان مستقل (IPG)، سال 1385
- عضو پاتوق عکاسان مشهد، از آغاز (سال 1386) تا 1389
- عضو نشست تخصصی عکس مشهد، سال 1386
- مدیر دفتر عکس حوزهی هنری خراسان رضوی، از 22/9/1388 تا 13/7/1389
- همکاری با انجمن سینمای جوان ایران - دفتر مشهد
- همکاری با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی
- همکاری با مدیریت امور هنری شهرداری مشهد


* * *


برپایی نمایشگاه انفرادی :

- نمایشگاه «چشمههای امید» در فرهنگسرای غدیر مشهد ، آبان 1385
- نمایشگاه «رقصی چنین میانه میدانم آرزوست» در نگارخانهی میرک مشهد ، بهمن 1387حضور در نمایش‎گاه‎های گروهی :

خارجی :
- ارایه‎ی دو عکس در نمایش‎گاه هفته‎ی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ، آوریل 2007
- نمایش یک عکس در نمایش‎گاه منتخبی از آثار برگزیده‎ی هفت‎امین جشن‎واره‎ی آبرنگ ، ایتالیا - وارزا ، نوامبر 2007

داخلی :
- ارایه‎ی یک عکس در نمایش‎گاه آموزش‎گاه آگاه فیلم ، مشهد ، دی 1384
- ارایه‎ی سه عکس در دومین نمایش‎گاه دیجیتال ، مشهد ، خرداد 1385
- ارایه‎ی دو عکس در نمایش‎گاه اینترنتی گروه IPG با عنوان «سال‎مند» در سایت خانه‎ی عکاسان ایران
- ارایه‎ی دو عکس در نمایش‎گاه جنبی هفت‎امین جشن‎واره‎ی فیلم و عکس خراسان رضوی ، با موضوع «خشک‎سالی و سرمازدگی»، فردوس ، شهریور 1385
- ارایه‎ی سه عکس در نمایش‎گاه اینترنتی گروه IPG با عنوان «کودک» در سایت خانه‎ی عکاسان ایران
- ارایه‎ی شش عکس در اولین نمایش‎گاه گروه عکاسان سبز با عنوان «نان و نمک» ، مهر 1385 ، نگارخانه‎ی میرک مشهد . [ برپایی این نمایش‎گاه در شهرهای سرخس ، چناران ، اراک و تبریز ]
- ارایه‎ی چهار عکس در اولین نمایش‎گاه «اعضای کانون عکس انجمن سینمای جوان - مشهد» ، نگارخانه‎ی مجتمع فرهنگی - هنری امام رضا (ع) مشهد ، آبان 1385
- ارایه‎ی شش عکس در دومین نمایش‎گاه گروه عکاسان سبز با عنوان «التماس دعا» ، نگارخانه‎ی میرک مشهد ، آذر 1385
- ارایه‎ی سه عکس در نمایش‎گاه «فجرآفرینان عاشورایی» با موضوع شهدا ، بهمن 1385 ، نگارخانه‎ی میرک مشهد
- نمایش یک عکس در نمایش‎گاه بزرگ خیابانی با موضوع عاشورا ، خیابان هنر (ضلع جنوبی دانشگاه) تهران - هم‎زمان در موزه‎ی عکس‎خانه‎ی شهر ، تهران ، بهمن و اسفند 1385
- ارایه‎ی یک عکس در نمایش‎گاه «سلف پرتره‎ی عکاسان» به‎مناسبت سیزده‎امین سال‎گرد خانه‎ی عکاسان ایران ، تهران ، شهریور 1385
- ارایه‎ی یک عکس در هفتامین نمایشگاه «عاشوراییان» خانهی عکاسان ایران ، تهران ، دی 1386
- ارایه‎ی هفت عکس در نمایشگاه «محرم 1429 هجری قمری» کانون عکس انجمن سینمای جوانان ، مشهد ، بهمن 1386
- نمایش دو عکس در نمایشگاه «آثار برگزیده‎ی هفتمین جشنواره‎ی آبرنگ» ، بندرعباس ، بهمن 1386
- ارایه‎ی یک عکس در نمایشگاه محیطی «قاب نو» ، مشهد ، نوروز 1387
- ارایه‎ی سه عکس در نخستین نمایشگاه محیطی آثار عکاسی، خطاطی و نقاشی جمعی از هنرمندان مشهد، بهار 1387
- ارایه‎ی یک عکس در دومین نمایشگاه محیطی آثار جمعی از هنرمندان عکاس مشهد «آفتاب‎گردان» ، تابستان 1387
- ارایه‎ی چهار عکس در نمایشگاه گروهی «شهر بادگیرها» (اعضای کانون عکس مشهد) ، شهریور 1387
- ارایه‎ی دو عکس در نمایشگاه گروهی اولین جشن‎واره‎ی شرکت‎کنندگان در اردوهای تخصصی کانون عکس مشهد ، بهمن 1387
- ارایه‎ی هفت عکس در نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی ، مشهد ، بهمن 1387
- ارایه‎ی پنج عکس در نمایشگاه عاشورایی روستای اسحاق‎آباد - نیشابور ، اسفند 1387
- ارایه‎ی سه عکس در نمایشگاه محیطی نوروز 88 ، مشهد ، بهار 1388
- ارایه‎ی سه عکس در نمایشگاه یکروزهی محیطی «خلیج فارس» ، روز ملی خلیج فارس - مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل ، مشهد ، 10 اردیبهشت 1388
- ارایه‎ی یک عکس در نمایشگاه «شهر زیبای من» بهمناسبت پانزدهامین سالگرد خانهی عکاسان ایران ، تهران ، شهریور 1388
- ارایه‎ی بیستودو عکس در نمایشگاه «وقف شهرمان ...» ، نگارخانهی شهر ِ خانه‎ی هنرمندان ، مشهد ، دی‎ماه 1388
- ارایه‎ی چهار عکس در نمایشگاه «گذشتههای پیش ِ رو» ، نگارخانه‎ی میرک ، مشهد ، خرداد 1389
- ارایه‎ی سه عکس در نمایش‌گاه «تجلی بصیرت» ، نگارخانه‎ی میرک ، مشهد ، دی 1390
- ارایه‎ی یک عکس در نمایش‌گاه ِ بزرگ ِ گروهی «یک قرار ساده» ، مشهد ، آبان 1391
- ارایه‎ی پنج عکس در نخستین نمایش‌گاه «سه‎بعدی دیجیتال» ، مشهد ، بهمن 1391
- ارایه‎ی یک عکس در نمایش‌گاه «مدرسین عکاسی مشهد» ، مشهد ، بهمن 1391
- ارایه‎ی چهار عکس (در قالب یک مجموعه) در نمایش‌گاه گروهی «شش صبح» ، مشهد ، اسفند 1391
- ارایه‎ی یک عکس در اکسپوی عکس «بومرنگ» ، مشهد ، آبان 1392
- ارایهی نه عکس (در قالب یک مجموعه) در نمایشگاه گروهی « هـ ـمـ ـبـ ـو د ! » ، مشهد ، آذر 1392
- ارایهی یک عکس در نمایشگاه گروهی «روزهای زندگی / 2» ، تهران ، دی 92
- ارایهی یک عکس در نمایشگاه گروهی «معماری اسلامی ایرانی» ، مشهد ، اسفند 92
- ارایه‎ی یک عکس در نمایش‌گاه ِ بزرگ ِ گروهی «یک قرار ساده 2» ، مشهد ، آبان 1393


***


در سالهای گذشته در بیش از 160 جشنواره و مسابقهی عکاسی داخلی و خارجی شرکت کرده‎ام که نتایج حاصله بهشرح زیر بوده است :


مقامهای بهدست آمده :

خارجی :
- برندهی مدال طلای شصت و هشتمین مسابقهی "آساهی شیمبون" - ژاپن - 2008
- برندهی جایزهی ویژهی "فیاپ" (FIAP) از نخستین مسابقهی بینالمللی "بـُر 2008" (BOR 2008) - صربستان
- کسب عنوان "بهترین عضو باشگاه عکس" از مسابقهی بینالمللی ونیز ایتالیا - 2005

داخلی :
- مقام اول ِ بخش خلاقانهی هفتمین جشنوارهی "اردیبهشت هرمزگان" - 1391
- مقام اول ِ نخستین جشنوارهی فرهنگی هنری "شوق نیاز" - تهران - 1386
- مقام اول ِ نخستین مسابقهی ملی "نماز" - دره شهر (ایلام) - 1385
- مقام اول ِ بخش شهادت اولین دورهی نمایشگاه و مسابقهی سراسری "ایثار" - اسلامشهر - 1385
- بهترین عکاس فنی و هنری ِ اولین جشنوارهی "سفر" (گردشگری) - شهرکرد - 1385
- مقام دوم ِ سهمین جشنوارهی "رشد" (در گرایش آزاد) - تهران - 1385
- مقام دوم نخستین جشنواره "بیرجند در قاب ایران" - بیرجند - 1390
- مقام سوم ِ سهمین سوگوارهی "عاشورا" - تهران - 1385
- مقام سوم ِ مسابقهی سراسری "طلوع مهر در افق عاشورا" - تهران - 1385
- مقام سوم ِ چهارمین جشنوارهی دریایی ایران (بخش انسان و دریا) - 1386
- مقام سوم ِ "بخش ِ آزاد ِ" « جشنوارهی ملی عكس مشهد "یادگار بماند از اين شهر" » - 1387
- مقام چهارم ِ بخش عکس نخستین جشنوارهی "شهر بهشت" - مشهد - 1384
- دیپلم افتخار و جایزهی ویژهی "ایثار و شهادت" هفتمین جشنوارهی خراسان رضوی - 1385
- تقدیر هیأت داوران دومین جشنوارهی « کودک؛ آیینهی معنویت » - 1386
- دو تقدیر از جشنوارهی سالانهی "عکس سیاه و سفید ایران - 84" - رشت - 1384
- تقدیر هیأت داوران چهارمین مسابقهی سراسری "عاشوراییان" - اسلامشهر - 1384
- تقدیر برای حضور در بخش "خشکسالی" هفتمین جشنوارهی خراسان رضوی - فردوس - 1385
- تقدیر هیأت داوران جشنوارهی "جاذبههای گردشگری روستایی ایران" - اصفهان - 1385
- تقدیر از دومین جشنوارهی "جوانان" ایران - ارومیه - 1385
- تقدیر هیأت داوران مسابقهی "لحظههای عاشورایی" - مشهد - 1387
- تقدیر بخش ِ "معماری مشهد" « جشنوارهی ملی عكس مشهد "یادگار بماند از اين شهر" » - 1387
- تقدیر بخش ِ "فرهنگ عامه" « جشنوارهی ملی عكس مشهد "یادگار بماند از اين شهر" » - 1387
- برگزیدهی جشنوارهی سالانهی "عکس سیاه و سفید ایران 85" - رشت - 1385


شرکت در نمایشگاههای مسابقات داخلی :
- راهیابی یک عکس به دهمین نمایشگاه "دوسالانهی عکس ایران" .
- راهیابی یک عکس به دومین جایزهی سالانهی عکاسی مطبوعاتی "کاوه گلستان"
- راهیابی یک عکس به سومین جایزهی سالانهی عکاسی مطبوعاتی "کاوه گلستان"
- راهیابی سه عکس به نخستین جشنوارهی "شهر بهشت" ، مشهد
- راهیابی یک عکس به نمایشگاه "هنر و طبیعت"
- راهیابی دو عکس به نخستین جشنوارهی "جوانان" ایران ، ارومیه
- راهیابی یک عکس به سومین مسابقهی "عاشوراییان" ، اسلامشهر
- راهیابی دو عکس به مسابقهی "نماز" ، رباط کریم
- راهیابی یک عکس به چهارمین جشنوارهی "کودک"
- راهیابی دو عکس به نمایشگاه "صلای قدسیان" (نماز) ، اصفهان
- راهیابی یک عکس به دومین جشنوارهی ملی "طلای سرخ" (زعفران) ، قاین
- راهیابی دو عکس به سومین مسابقهی سراسری "فجر" ماهشهر
- راهیابی دو عکس به "چهارمین جشنوارهی سالانهی عکس سیاه و سفید ایران - 84"
- راهیابی دو عکس به چهارمین مسابقهی سراسری و نمایشگاه عاشوراییان ، اسلامشهر
- راهیابی یک عکس به سوگوارهی "شور عشق" ، طبس
- راهیابی دو عکس به سومين سوگوارهی عاشورا - تهران
- راهیابی سه عکس به اولین جشنوارهی فیلم و عکس سفر (گردشگری)
- راهیابی دو عکس به دومین جشنوارهی "جوانان" ایران ، ارومیه
- راهیابی چهار عکس به هفتمین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی ، 1385
- راهیابی یک عکس به نخستین جشنوارهی فیلم و عکس "جاذبههای گردشگری روستایی ایران" ، اصفهان
- راهیابی یک عکس به سومین جشنوارهی رشد ، تهران ، 1385
- راهیابی سه عکس به چهارمین جشنوارهی ملی رضوی ، بجنورد ، 1385
- راهیابی دو عکس به مسابقهی آیینی "مدار نور" ، مشهد ، 1385
- راهیابی سه عکس به جشنوارهی "فجر در آیینه عکس" ، تهران ، 1385
- راهیابی چهار عکس به اولین نمایشگاه و مسابقهی سراسری ایثار ، اسلامشهر ، 1385
- راهیابی چهار عکس به مسابقهی سراسری نماز ، دره شهر (ایلام) ، 1385
- راهیابی سه عکس به چهارمین مسابقهی سراسری ماهشهر ، 1386
- راهیابی یک عکس به مسابقهی سراسری "طلوع مهر در افق عاشورا" ، تهران ، 1385
- راهیابی دو عکس به پنجمین سوگواره عاشورا (بخش تحریفات عزاداری) ، دانشگاه هنر تهران ، 1385
- راهیابی دو عکس به پنجمین "جشنوارهی سالانهی عکس سیاه و سفید ایران - 85"
- راهیابی دو عکس به نخستین مسابقهی "زیارت" ، قم ، 1386
- راهیابی دو عکس به هفتمین جشنوارهی آماتوری آبرنگ ، 1386
- راهیابی یک عکس به مسابقهی آئين‌‌های سرور و شادمانی ملی و مذهبی ، تهران ، 1386
- راهیابی سه عکس به چهارمین جشنوارهی "رشد" ، 1386
- راهیابی یک مجموعه عکس به نخستین جشنوارهی "مستند اجتماعی ایران" ، اصفهان ، 1386
- راهیابی یک عکس به نخستین جشنواره فرهنگی هنری "شوق نیاز" ، تهران ، 1386
- راهیابی دو عکس به دومین جشنوارهی « کودک؛ آیینهی معنویت » ، تهران ، 1386
- راهیابی یک عکس به چهارمین جشنوارهی دریایی ایران ، تهران ، 1386
- راهیابی یک عکس به هشتمین جشنوارهی آماتوری آبرنگ - بخش دیجیتال ، 1387
- راهیابی یک عکس به اولین یادواره یاران حسین (ع) ، 1387
- راهیابی یک عکس به پنجمین جشنوارهی « کودک » ، 1387
- راهیابی سه عکس به پنجمین جشنوارهی « رشد » ، 1387
- راهیابی دو عکس به دومین ماه هنر عکاسی ایران ، تهران ، 1387
- راهیابی یک عکس به دومین جشنوارهی فرهنگی ، هنری « حضور » ، مشهد ، 1387
- راهیابی یک عکس به اولین نمایشگاه و مسابقهی عکس « سفر با قطار » ، 1387
- راهیابی یک عکس به فراخوان عکس "کتاب شهدای جنگ تحمیلی" ، 1387
- راهیابی یک عکس به مسابقهی "عکاسی معماری" ، تهران ، 1387
- راهیابی هفت عکس به "نخستین جشنوارهی ملی عكس مشهد « یادگار بماند ازين شهر » " ، 1387
- راهیابی یك تك عكس و یک مجموعهی هفت عكسی به مسابقهی "لحظههای عاشورایی" ، مشهد ، 1387
- راهیابی یک عکس به "دومین جشنوارهی ملی عكس مشهد « یادگار بماند ازين شهر » " ، 1388
- راهیابی یک عکس به "جشنواره عکس اسرار" ، سبزوار ، 1389
- راهیابی یک عکس به "هشتمین جشن تصویر سال" ، تهران ، 1389
- راهیابی دو عکس به "ششمین جشنوارهی « اردیبهشت هرمزگان » " ، بندر عباس ، 1390
- راهیابی دو عکس به "دومین جشنوارهی جهانی « هنر مقاومت » " ، تهران ، 1390
- راهیابی دو عکس به "نخستین جشنواره « بیرجند در قاب ایران » " ، بیرجند ، 1390
- راهیابی دو عکس به "سهامین مسابقه « زمان » " ، اراک ، 1390
- راهیابی دو عکس به "چهارمین جشنوارهی بینالمللی هنرهای تجسمی « فجر » " ، تهران ، 1390
- راهیابی عکس و یک مجموعه به "هفتمین جشنوارهی « اردیبهشت هرمزگان » " ، بندرعباس ، 1391
- راهیابی و دعوتشده به اردوی بخش مستند جشنوارهی « بوم برکت » ، شیراز ، 1391
- راهیابی چهار عکس به "دومین جشنواره « بیرجند در قاب ایران » " ، بیرجند ، 1391
- راهیابی یک عکس به "سومین مسابقه «دل‌دیده»" ، تهران ، 1392


شرکت در نمایشگاههای مسابقات خارجی :
- راهیابی هفت عکس به نخستین جشنوارهی دانشگاه هنر "هالیک" - ترکیه
- راهیابی چهار عکس به چهارمین نمایشگاه بینالمللی "اسپویر" - فرانسه
- راهیابی سه عکس به هفتاد و سهمین نمایشگاه بینالمللی "ویلمینگتون" - آمریکا
- راهیابی دو عکس به نمایشگاه بینالمللی دیجیتال "ولش" - انگلستان
- راهیابی دو عکس به بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی "محیط زیست" - اسلواکی
- راهیابی دو عکس به هجدهمین دوسالانهی طنز و فکاهی "گابراوو" - بلغارستان
- راهیابی یک عکس به شصتمین نمایشگاه بین‎المللی "بوینس آیرس" - آرژانتین
- راهیابی یک عکس به نهمین نمایشگاه بین‎المللی هنر "براسو" - رومانی
- راهیابی یک عکس به چهل و هشتمین نمایشگاه بین‎المللی "دام دام" - هند .
- راهیابی یک عکس به سی و یکمین نمایشگاه بین‎المللی هنر "اسمتویچ" - انگلستان
- راهیابی یک عکس به سی و هفتمین نمایشگاه بین‎المللی "آیریس" - بلژیک
- راهیابی یک عکس به چهل و نهمین نمایشگاه بینالمللی "میتلند" - استرالیا
- راهیابی یک عکس به شصت و هشتمین مسابقهی بینالمللی "آساهی شیمبون" - ژاپن
- راهیابی یک عکس به نخستین مسابقهی بینالمللی "بـُر 2008" (BOR 2008) - صربستان* * *


هرگونه استفاده از عکس‎های مندرج در این سایت بدون کسب اجازه از اینجانب ممنوع است .
علیرغم تأکیدات مکرر در این رابطه ، تا کنون در چندین مورد با خبر شده‎ام که از عکس‎های این سایت استفاده‎ی انتشاراتی غیرمجاز شده است . بدیهی است ضمن آنکه این موضوع موجب ضمان شرعی است ، حق پیگیری‎های معمول برای اینجانب محفوظ است (حتی شما دوست عزیز!) .
از دوستان هنرمند تقاضا می‎کنم راهنمایی و نظرشان را از من دریغ نکنند .
ای‎میل : khatami_seyed[at]yahoo.com


______________________________________________________________________________

I am " Seyed Mojtaba Khatami ". I was born in 1970 in Mashhad
I was interested in photo and art of photography since I was very young
In 1991, I learned techniques and the art of photography in Tehran
Following that, I shuttered occasionally. However, I started photography with more determination since the beginning of2004
Basically, I am interested in experiencing different angles in photography and I am inexhaustible in acquiring the techniques of this art
ManoAks website was developed in order to present a selection of my experiences, which I hope would win the attraction of artists and photographers
It's clear that using the photos of this website without the permission of me, Seyed Mojtaba Khatami, is illegal, breaches professional ethics, and would lead to legal prosecution
To contact me, you can use khatami_seyed[at]yahoo.com


هرگونه استفاده از عکس‎های این سایت بدون کسب اجازه ممنوع می‎باشد.
Do not use any of the photos of this website without permission. E-mail: khatami_seyed[at]yahoo.com